Låt oss prata om återbruk

Det är ingen hemlighet att textil och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher. Man behöver bara googla så hittar man den informationen.  Miljöpåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan: vid produktionen av fibrer, vid tillverkning och behandling av material och produkt, vid transport och försäljning, liksom i användningsledet vid tvätt och skötsel.

Att återanvända - återbruka - är bättre än att återvinna. Återanvändning är ett ur miljösynpunkt bättre alternativ än både materialåtervinning och förbränning med energiåtervinning. Till och med om man antar att ett återanvänt plagg endast ersätter vart tionde nyköpt plagg, ger återanvändning stor miljönytta jämfört med materialåtervinning eller förbränning. Att återanvändning är så mycket bättre ur ett miljöperspektiv, beror främst på att återvinningen endast ersätter råvaruproduktionen och att producera i återvunnet material liksom alla produktionsprocesser, kräver energi och resurser och bidrar till utsläpp till vatten, mark och luft. Återanvändning ger stor miljönytta oavsett om den sker i Sverige eller någon annanstans i världen.

Kamarand vill vara med och hjälpa till att spara vår planet samtidigt som vi tillhandahåller bra lösningar för föräldrar som också tänker på miljön och hälsa för sina barn. Redan nu finns det några plagg i webbshopen du kan lägga vantarna på. Men skynda, det finns bara ett exemplar av varje plagg eftersom de är tillverkade av just återbrukade textilier!