GOTS-märkning

Global Organic Textile Standard, GOTS, är en internationell miljömärkning för ekologisk textil. Märkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil. Krav ställs på textilfibern och på de kemikalier som används i bearbetningen men också på paketering, märkning och distribution. GOTS ställer också krav på arbetsförhållanden i fabrikerna.

Hos Kamarand strävar vi efter att använda oss av GOTS-certifierade material i våra nyproducerade produkter så långt det är möjligt.